นาวาเอกคเน รักขำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน

 

 

   

 

 

 

 

 

รายงานแผ่นดินไหว

GIS

NWP Model

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม

เส้นทางเดินพายุ

เตือนภัย

ข้อมูลลุ่มน้ำ

แผนที่อากาศ
 
 

 

 นับจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ เริ่ม 22/7/2556

  .

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน หมู่ 4 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

โทรศัพท์/แฟกซ์  035-632212  www.sripran.go.th   E-Mail : admin@sripran.go.th