คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน

   

สมาชิก อบต.ศรีพราน

   

 

   

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน

   

     

 

 

 

นาวาเอกคเน รักขำ

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน

 

 

 

 

 

นายดินแดน ถนอมทรัพย์

ร.ต.ท.ทำนอง จันทร์มณี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน

 

 

 

 

นางเนาวรัตน์ บุญประสงค์

 

เลขานุการนายก

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม 22/07/2556

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน หมู่ 4 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

โทรศัพท์/แฟกซ์  035-695976   www.sripran.go.th   E-Mail : admin@sripran.go.th